3.2.4. Quản lý Đồ thất lạc - Lost & Found

Chức năng

Ghi nhận các đồ vật khách bị quên trong khuôn viên khách sạn

Giao diện

Diễn giải

Chức năng cho phép tìm kiếm các đồ vật đã được ghi nhận vào hệ thống theo tên vật phẩm, theo tên khách tương ứng phòng được ghi nhận, theo ngày checkin/checkout của khách hoặc theo tình trạng của vật phẩm (FOUND/RETURN)

Khi dọn phòng nếu phát hiện đồ khách đã quên khi check out hay khi dọn dẹp các khu vực ngoài phòng khách, housekeeping sẽ ghi nhận vào hệ thống ở tình trạng FOUND

Thao tác như sau:

  • Nhấn vào dấu bên phải màn hình

  • Đối với vật tìm kiếm ngoài phòng khách thì để trống ô Tên khách/ Guest name

  • Đối với vật tìm thấy trong phòng thì hệ thống sẽ load lên tên khách của booking check out sau cùng đối với phòng mà HSKP đang thao tác.

Khi cần trả lại cho khách, chọn vào biểu tượng return trong list items và gõ comment vào. Sau khi hoàn thành, cột Trạng thái của vật phẩm đã trả lại ở trạng thái  RETURNED