5.3. TÀI LIỆU - Quản lý CRM

Quản lý CRM là một phần mềm trong hệ sinh thái VLeisure Operation System. Kết nối đa chiều dữ liệu thông tin khách lẻ, khách đoàn, đại lý, công ty du lịch, nhà cung cấp, nhân sự ở các hệ thống phần mềm về một nơi để chủ đầu tư, công ty quản lý có thể quản lý và có một cách nhìn xuyên suốt liên quan tới khách hàng và doanh số của từng khách sạn, từng bộ phận

Vui lòng liên hệ Sales để biết thêm chi tiết