3.2.2. Phòng sai lệch - Room Discrepancies

Chức năng

Thể hiện tình trạng các phòng không đồng nhất giữa Bộ phận lễ tân FO và Buồng phòng Housekeeping

Giao diện

Diễn giải

Mô tả tình trạng (STATUS)

  • SKIP: Lễ tân (FO) có khách nhưng Buồng phòng (HSKP) không có khách

  • SLEEP: Lễ tân (FO) không có khách nhưng Buồng phòng (HSKP) có khách