9. Phân hệ PSS - Hệ thống Tính cấu trúc Giá bán phòng

VLeisure PSS - VLeisure Pricing Structure System - Hệ thống Cấu trúc giá OTA dành cho khách sạn

“Trận chiến” với OTA chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhân viên kinh doanh khách sạn muốn chiến đấu thì phải có “vũ khí”. Đó chính là Hệ thống tính cấu trúc giá bán trên các kênh OTA của VLeisure. Hệ thống sẽ xây dựng cấu trúc giá chính xác cho từng kênh OTA, tính được giá bán hoặc giá thu về cho từng chiến dịch của từng kênh.

Mục tiêu của VLeisure PSS

Là trở thành một công cụ hỗ trợ cho chủ đầu tư khách sạn hoặc các bạn phụ trách Ecommerce để

·         Có thể làm chủ được cách tính giá trên các kênh OTA

·         Biết áp dụng công thức tính trên từng kênh OTA

·         Biết áp dụng cộng gộp chương trình khuyến mãi nào với chương trình khuyến mãi nào

·         So sánh giá OTA của mình với các khách sạn tương đương trong cùng khu vực

·         So sánh giá OTA của chính khách sạn trên nhiều kênh OTA để phát hiện chênh lệch giá xảy ra chính xác ở đâu.

Tại sao phải dùng ?

Với VLeisure PSS, các bạn chủ đầu tư khách sạn hoặc nhân sự phụ trác ecom

·         Tiếp cận nhanh hơn với OTA

·         Không sợ chạy sai giá