VLeisure PMS - User Guides

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VLeisurePMS

VLeisurePMS (VLeisure Property Management System) là một phần mềm trong hệ sinh thái khách sạn VOS (VLeisure Operation System).

VLeisure Operation System (VOS) là một hệ sinh thái đa nền tảng & đa ứng dụng nhằm giúp chủ khách sạn vừa và nhỏ có thể quản lý khách sạn cũng như hỗ trợ khách sạn trong việc kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của mình.

 

Tìm kiếm thông tin Tài liệu

Search


Frequently used articles

  • Add links to popular how-to and troubleshooting articles.

  • Highlight important documentation.

Need more help?

  • Link to resources such as your service desk, questions and answers or a forum.

  • List contacts for getting additional help.


Browse by topic

 

NEED INSPIRATION?